Ons lewer verskeie dienste

Ons fokus gebied is dreinering en kanale

Konsultasie

Ons doen konsultasie mbt dreineringsadvies. Ons instaleer ook self die dreineringstelstels.

Ontleding

Onleding van profiele en die rigting van oortolige waterbeweging

Grondverskuiwing

Grondverskuiwing van hoër na afgeplate dele mbt profiel resultaat

Ontwerpe

Ons ontwerp stelsels m.b.v. kontoerplanne, profiel inligting en geskiedkundige konteks van die terrein. Die ontwerp sluit die hoeveelheidslys van alle voorrade benoding in.

Waterkanale

Herstel en onderhoud van sement waterkanale. Ons gebruik slegs beproefde voorgeskrewe industrieële produkte